Odběr novinek [Newsletter]

Obchodní podmínky

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným obchodním podmínkám.

Provozovatel eshopu:

Jméno:                   Petra Výletová
Bydliště:                 Prostřední 25, 73601 Havířov
IČ:                          88245152
Zapsaná               ŽL registrovaný u Magistrátu města Havířova č.j. ŽÚ/5594/Ju/2011/4
Telefon:                 +420 605 369 173
Email:                     info@koralky-bijoux.cz

 Ceny zboží:

    * Platí vždy ceny, které jsou uvedeny na e-shopu v době objednávky.

    * Ceny zboží jsou uvedeny v Kč a včetně DPH, jsou to tedy ceny koncové.

 Způsoby objednání zboží:

    * zboží lze objednat formou on-line objednávky přímo z nákupního košíku

    * přijímáme i objednávky na bižuterii vyráběnou na přání zákazníka. Svá přání nebo požadavky nám sdělte na email info@koralky-bijoux.cz , nebo na tel. 605369173, kde vám sdělíme, zda jsme schopni vašim přáním vyhovět a individuálně domluvíme dodací lhůty, cenu a další podmínky.

 Minimální výše objednávky na e-shopu není stanovena.

 Způsoby platby:

     * Vámi požadovaný způsob platby vyberte, prosím, v příslušném kroku objednávkového formuláře

    * "převodem na účet" v tomto případě bude zboží vyexpedováno nejpozději do dvou pracovních dnů od připsání částky na náš účet: 86-6047270267/0100 vedený u Komerční banky.

    * při zvolení způsobu platby "převodem na účet" používejte, prosím, vždy číslo Vaší objednávky jako variabilní symbol platby. Tento údaj je pro nás důležitý, abychom mohli vaši platbu identifikovat.

    * "zásilka na dobírku" prostřednictvím české pošty. V tomto případě hradíte celou částku zboží v hotovosti přímo při předání zásilky.  Zboží na dobírku odesíláme nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí objednávky.

    * „platba hotově při převzetí zboží - osobní odběr“ zboží v Havířově po předchozí telefonické domluvě. Uveďte prosím v objednávce svůj telefonní kontakt, abychom vás mohli kontaktovat za účelem dohodnutí místa a času předání zboží, nebo nás sami kontaktujte na tel.+420 605 369 173. Cenu za zboží uhradíte v hotovosti při převzetí zboží.

 Ceník poštovného (Česká pošta) platný pro rok 2016 pro zásilky do ČR

 Doporučená zásilka při platbě předem na účet              50 Kč

Doporučená zásilka na dobírku                                       95 Kč

  U objednávek v celkové výši nad 1.000 Kč je poštovné zdarma při platbě předem na účet.

 V případě, že zvolíte způsob platby na dobírku, bude vám účtován pouze poplatek za dobírku 45 Kč.

 U objednávek v celkové výši nad 1.500 Kč je poštovné zdarma ve všech případech.

 Neúčtujeme žádné další příplatky za balné, manipulační poplatky apod. V případě zájmu však můžete využít služby „dárkové balení“, kdy vám za příplatek 30 Kč šperk zabalíme do dárkové papírové krabičky. (Standardní balení je podle typu bižuterie buď na papírových kartách a v plastových sáčcích, nebo v plastových krabičkách, zboží vždy odesíláme v bublinkové obálce a pečlivě zabalené, abychom minimalizovali riziko poškození při přepravě).

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5  pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo připsání platby na účet (v závislosti na zvoleném způsobu platby), pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky/připsání platby na účet. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

  Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy, storno objednávky:

     * Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží (stornovat objednávku).

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 Nevyzvednuté zásilky:

     * v případě, že kvůli pochybení ze strany zákazníka dojde k vrácení zásilky zpět dodavateli (zadání chybné dodací adresy v objednávkovém formuláři, nevyzvednutí zásilky uložené na poště !!Pozor - i v případě nedodání oznámení o uložení zásilky Českou poštou!!!, nepřevzetí zásilky, apod.), a tím pádem dojde k propadnutí již uhrazených nákladů za poštovné a balné ze strany dodavatele, vyhrazuje si dodavatel právo zaslat opakovaně zboží zákazníkovi pouze po platbě předem na účet, a v takovém případě také požadovat úhradu již vynaložených nákladů na první doručení v jejich celkové výši.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 Prohlášení o ochraně osobních údajů:

 Provozovatel e-shopu www.koralky-bijoux.cz tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté zákazníkem v registračním a objednávkovém formuláři chrání ve smyslu zákona č.101/2000, Sb.,o ochraně osobních údajů. Tyto citlivé údaje nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám nebo jiným subjektům, nebudou použity k marketingovým účelům, nýbrž výhradně k co nejefektivnějšímu způsobu vyřizování objednávek. Vyjímkou je zasílání informačních newsletterů, pokud o ně zákazník v registračním formuláři projevil zájem zaškrtnutím příslušného políčka. Odběr newsletterů lze kdykoliv zrušit (po kliknutí na příslušný odkaz v newsletteru nebo emailem).

 Upozornění:

 Upozorňujeme, že barevnost produktů se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu, a rozlišné kalibraci monitorů. Drobná barevná odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace. V případě, že barevnost produktu zákazníkovi nevyhovuje, může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy a zboží vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.


Podlahy s dovozem zdarma
Otáčející se reklama Otáčející se reklama